Tesco Akadémia Mladých – Road Show

Dňa 9. 10. 2014 generálny riaditeľ spoločnosti  Tesco Martin Dlouhý spolu s projektovým tímom na pôde našej školy odštartoval  nový e-learningový program Tesco Akadémia Mladých. Otvorenie Akadémie sa konalo v prítomnosti žiakov a pedagógov SSOŠ na Exnárovej ulici. Počas prezentácie sa predstavil celý projektový tím, ktorý našim žiakom hravou formou prezentoval zručnosti potrebné  pre uplatnenie sa na trhu práce – vytrvalosť, schopnosť vytvoriť dobrý dojem, vedieť spolupracovať a pod. Jeden zo žiakov, ktorí sa zúčastnili aktivity a správne zodpovedali otázky, bol vyžrebovaný a odmenený tabletom.  Predstavený program je voľne dostupný na stránke www.tescoakademiamladych.sk a má pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania.

Celú prezentáciu sledovalo aj niekoľko televíznych spoločností. Naša škola už dlhšie spolupracuje so spoločnosťou Tesco a sme veľmi radi, že si vybrali práve  priestory našej školy na spustenie tohto dôležitého a zaujímavého programu pre vzdelávanie mladých.

Napísali o akcii

Brožúra

logo_acrobat

Tlačová správa

logo_acrobat