Európsky týždeň BOZP v škole

V rámci spolupráce Inšpektorátu práce Bratislava sa dňa 21. 10. 2014 uskutočnila na našej škole prednáška so zameraním na BOZP obrábacích strojoch pre študentov a prednášku so zameraním na zdravé pracovisko bez stresu pre pedagogických zamestnancov.