Návšteva pedagógov z Islandu

V rámci programu Erasmus našu školu navštívili pedagógovia zo strednej školy z Islandu, ktorí si našu školu vybrali na základe podobnosti s ich školou v Reykjavíku na Islande. Počas dvojhodinového stretnutia sa islandskí učitelia zoznámili so školským systémom na Slovensku, s výchovno-vzdelávacími plánmi našej školy, formami vyučovania, prezreli si dielne a zúčastnili sa i vyučovacej hodiny v triede IV. MPS + MA. Žiakov návšteva potešila, nakoľko sa aktívne zapájali do diskusie s učiteľmi z Islandu. Pedagógovia si navzájom vymieňali poznatky a skúsenosti z učiteľskej profesie vo svojich krajinách. Ako upomienku na toto skvelé stretnutie nám venovali lávové kamene a prach zo sopky Eyjafjallajökull, ktorými je Island povestný. Celé stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére o čom svedčí aj úprimné pozvanie od islandských učiteľov na návštevu do ich krajiny. Návštevu sprevádzal Mgr. Ján Horecký.