Stretnutie v Mercedes Benz a SOPK

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnilo príjemné stretnutie partnerov našej školy pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v priestoroch spoločnosti Mercedes Benz Slovakia, kde sa zúčastnili aj zástupcovia našej školy. Vzájomne si vymenili skúsenosti a nové poznatky v automobilovom priemysle. Prítomní boli riaditeľ SOPK a riaditeľ Mercedes Benz Slovakia, medzi pozvanými boli aj vzácni hostia Zdeno Cíger a PhDr. Ján Filc.