Začíname s kurzami ďalšieho vzdelávania

V rámci vzdelávania sme na našej škole od októbra otvorili kurzy ďalšieho vzdelávania (rekvalifikácie) v odboroch stolár, inštalatér, elektromechanik pre nových záujemcov o kurz. Po ich ukončení si záujemcovia môžu zároveň u nás urobiť aj skúšku odbornej spôsobilosti potrebnú na získanie úplnej kvalifikácie. Po získaní úplnej kvalifikácie si môže záujemca založiť novú živnosť v danom odbore. Viac sa dozviete na podstránke Kurzy a ďalšie vzdelávanie.