Riaditeľské voľno – oznam

Z prevádzkových dôvodov, poskytujem žiakom školy na deň 18. novembra 2016 (piatok) riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Voľno sa týka všetkých žiakov SSOŠ. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v pondelok 21. novembra 2016.

Mgr. Milan Gibej – riaditeľ SSOŠ