Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa konal 10.-11. novembra 2016 v priestoroch bratislavskej Incheby. Súťažili sme s fiktívnou firmou „Hodinový manžel, s.r.o.“, ktorej predmetom podnikania sú drobné opravy v domácnosti. Žiaci III. MA  odboru pracovník marketingu Bakaj, Botka, Bodó, Martincová a Keder vytvorili prezentačný stánok, vizitky, letáky, katalóg a propagačné materiály. Uzatvárali kontrakty s inými firmami, rozvíjali schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť. Cvičná firma podporila ich kreativitu, pomohla získať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a stala sa mostom medzi teóriou a praxou. Celkové umiestnenie na 14. mieste /z50/ s počtom 36 bodov je pre nich povzbudením a zbavilo ich „strachu“ z podnikania. Tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nových podnikateľov!

Ing. Dohányosová, učiteľ odborných predmetov marketingu

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.