OZNAM – Voľné miesta na štúdium 2017/2018

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20 v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta pre uchádzačov do štvorročných študijných odborov  pre školský rok 2017/2018.

Druhé kolo sa uskutoční dňa 20. júna 2017 od 8.00 h do 10.15 h v budove školy zo slovenského jazyka a matematiky.

Bez prijímacích skúšok môžeme ešte prijať uchádzačov o štúdium v trojročných učebných odboroch.

Prihlášky očakávame v škole do 14. júna 2017.

Zápis prijatých uchádzačov bude dohodnutý osobne po doručení prihlášky. (uveďte na nej telefónny kontakt!)

Mgr. Milan GIBEJ

riaditeľ školy

  3-ročné učebné odbory                      
3678H inštalatér 2
2487H01 autoopravár – mechanik 3
2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika 4
3355H stolár 4
  4-ročné študijné odbory                      
3776K01 mechanik lietadiel-mechanika 4
6405K pracovník marketingu 7
2682K mechanik počítačových sietí 5