Tradične – športovo – na Exnárke

Zábava, šport, hudba a mesiac jún je skvelý mix, ktorý tradične patrí k školskému roku na našej škole a ktorému my hovoríme športový deň. Nie je to len deň plný súťažných športových disciplín, hudby a zábavy, ale zároveň aj akési neformálne rozlúčenie sa so žiakmi tretích ročníkov učebných odborov, ktorých budúci týždeň čakajú záverečné skúšky. Tento rok sme k florbalu, nohejbalu, orientačnému behu, šachu či stolnému tenisu pridali aj streľbu zo vzduchových zbraní. Deň sa vydaril, nálada bola skvelá a víťazom jednotlivých disciplín boli odovzdané sladké odmeny. Všetci sa tešíme na ten budúcoročný, lebo je predzvesťou blížiacich sa letných prázdnin. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili príprav a tiež všetkým športuchtivým účastníkom. Osobné poďakovanie patrí našej vychádzajúcej fotografickej hviezde Filipovi Kubisovi za množstvo „cool“ momentiek!

Športu zdar !