Úspešní absolventi

Gaudeamus igitur… piatok 26. mája 2017 znela v priestoroch našej školy študentská hymna . Úspešní absolventi si práve v tento deň prišli  prevziať  maturitné vysvedčenia . Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo  za prítomnosti generálneho riaditeľa Ing. Pavla Hanusku , riaditeľa školy Mgr. Milana Gibeja , triednych učiteliek a majstrov OV.  Všetci im na prahu dospelosti zaželali veľa zdravia a elánu pri zdolávaní ďalších životných skúšok. Budeme im držať palce a veľmi radi ich na pôde školy kedykoľvek uvítame.

Mgr. Katarína Čavojová