LUDUS – NAŠE ŠATY!

Dňa 7.06.2022 sme sa so žiakmi II.ML+MA zúčastnili inscenácie divadla LUDUS – NAŠE ŠATY!

Súčasná hra nemeckej autorky Kirsten Fuchs je pálčivo aktuálna.

Zamýšľa sa nad mnohými otázkami, ako napríklad: čo sú základné ľudské práva a slobody, čo je to kritické myslenie, občianska zodpovednosť, čo je tolerancia a rešpekt, spravodlivosť a solidarita…

Neprejdime to pohŕdavým mlčaním. Premýšľajme a hovorme o tom.

Mgr. Ivana Mračková