Daruj dar života: daruj krv

Tento rok sa slávi 10. výročie Svetového dňa darcov krvi. Motto tohtoročného Svetového dňa darcov krvi bolo „Daruj dar života: daruj krv“, pričom celosvetová kampaň sa zameriava na vyzdvihnutie hodnoty darcovstva krvi nie len tým, že zachraňuje život pacienta, ale pomáha mu taktiež zabezpečiť prežiť dlhší a plnohodnotný život.

Pri tejto príležitosti boli oceňovaní darcovia z celej našej republiky „Janského plaketou“ v Leviciach dňa 14.06.2022, ktorú tento rok získal aj náš žiak nadstavbového štúdia Zoltán SZTOJKA za 20 bezplatných darovaní krvi.