Zbierka BIELA PASTELKA

Mgr. A. Nagyová

Dňa 23.9.2022 ako každoročne, sa naša škola zapojila do zbierky „Biela pastelka“. Je to zbierka, ktorá sa uskutočňuje na pomoc slabozrakým a nevidiacim. Za príspevok, ktorý vyzbierajú dobrovoľníci, majú možnosť si kúpiť pomôcky a vybavenie slúžiace na skvalitnenie a lepšiu integráciu ich života.

Týmto chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa tejto dobrovoľnej zbierky zúčastnili, menovite zo IV. MPS+ML: Markovi Štefancovi, Kristiánovi Linderovi, Tomášovi DobiašoviMatúšovi Surovčekovi a z II.ST+STR+PRS: Samuelovi Kováčovi a MariánoviŠintalovi. Študenti vytvorili 3 tímy a vyzbierali pekný finančný príspevok na stanovištiach: LIDL Ružinovská, Nemocnica a poliklinika Ružinov a Miestny úrad Ružinov. Organizačne priebeh zbierky zabezpečili triedne učiteľky Mgr. A. Nagyová a Ing. T. Vychovalá.