PROFESIA DAYS Bratislava 2022

Dňa 18.5.2022 sme sa so žiakmi II.ML+MA zúčastnili podujatia PROFESIA DAYS 2022 na Mlynských Nivách.

Vystavovatelia z rôznych pracovných oblastí ponúkali veľa zaujímavých pracovných príležitostí z oblastí bankovníctva a financií, marketingu, obchodu a služieb, cestovného ruchu, strojárstva, logistiky, gastro priemyslu a mnohých ďalších.

Žiakov táto akcia oslovila a bola pre nich zaujímavá z hľadiska širokého spektra možností pre ich budúce pracovné zaradenie.

Mgr. Ivana Mračková