„The HEROES“ – divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Presne tak sa nazýva divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Žiaci našej školy sa ho zúčastnili dňa 5. februára v DK Ružinov. Divadlo, ktoré uvádza pre ZŠ a SŠ združenie zapálených divadelníkov amatérov zložených z učiteľov angličtiny. Možno práve preto vedia sprostredkovať predstavenie zrozumiteľnou, blízkou a vtipnou formou tak, aby bolo stráviteľné pre dnešnú mladú a veľmi kritickú generáciu. Názov v preklade znamená „hrdinovia“. Tohto ročné predstavenie sa nieslo v duchu myšlienky mladých študentov, ktorí vykonali nejaký hrdinský skutok a rozprávajú o ňom. Samozrejme, vtipnou formou. Účasť na predstaveniach v AJ sa na našej škole stáva tradíciou a my sa na nich každoročne zúčastňujeme. To umožní našim žiakom zistiť, koľko toho z angličtiny rozumejú, prípadne, kde treba viac zabrať. Na vtipných dialógoch sa pobavia a mnohí si uvedomia, že nie je jednoduché hrať a rozprávať v cudzom jazyku. Je to zároveň zábavná forma, ktorou sa snažíme našich žiakov pozitívne motivovať k  zdokonaľovaniu sa v štúdiu cudzích jazykov.

Mgr. Andrea Nagyová