Polročné ocenenia

Tridsiaty prvý január býva dňom, kedy sa žiaci dozvedia, aké výsledky vo vyučovaní dosiahli v prvom polroku, ale je to aj deň, kedy sa žiaci oceňujú za mimoriadne výsledky v škole aj mimo nej. Na návrh pedagogickej rady boli mnohí žiaci ocenení pochvalami. Za mimoriadne výsledky, ktorými úspešne reprezentujú nielen seba, ale aj našu školu boli navyše ocenení títo žiaci:

Andrej Mesík – II.I+S trieda

za vynikajúce výsledky na domácich aj zahraničných súťažiach v silovom trojboji

Lukáš Dóka – II.I+S trieda

za vynikajúce výsledky na domácich aj zahraničných súťažiach v cezpoľnom behu

Jozef Vas – II.MPS trieda

za vynikajúci výsledok v informatickej súťaži iBobor, kde dosiahol percentil 94

 

V kancelárii riaditeľa školy im vecné dary – SMART hodinky odovzdal Ing. Pavol Hanuska – generálny riaditeľ školy.

Všetkým oceneným blahoželáme.