Exkurzia v PSA Trnava

Očakávaná exkurzia špičkovej automobilky v Trnave pre žiakov učebného odboru autoopravár odštartovala za chladného rána v utorok 13. októbra. Všetkým padlo vhod nastúpiť do vyhriateho autobusu a nechať sa v pohodlí odviezť na miesto určenia. Cesta do Trnavy ubehla rýchlo. Pri vstupe už o našej výprave vedeli a čakali na nás. Privítali nás milí pracovníci oddelenia externej komunikácie, poučili nás o priebehu exkurzie a bezpečnosti, rozdali nám vopred pripravené ochranné pomôcky a exkurzia mohla začať. Prvá skupina zostala vo veľkej konferenčnej sále a druhá sa vydala na cestu do výrobnej haly.
O spoločnosti PSA nám prišiel porozprávať pán riaditeľ komunikácie a vonkajších vzťahov Ing. Peter ŠVEC. Projekciu na veľkoplošnom plátne sme mali pred sebou ako v multiplexe. Po prednáške nás pán riaditeľ vyzval k otázkam, ktoré pohotovo zodpovedal. Následne sme sa mu potleskom poďakovali a vymenili sa so skupinou, ktorá práve prišla z výrobnej haly. Pred vstupom do nej nám sprevádzajúci pracovníci rozdali komunikačné zariadenia, aby sme v hale všetci dobre počuli odborný výklad sprievodcu. Nasadili sme si teda slúchadlá ako ochrankári a vydali sa do útrob výrobnej haly.
Prešli sme najdôležitejšími úsekmi po vyhradených uličkách a pozorne sme pozerali ako kusy plechu, železa a káblov postupne zapadajú do seba až do vzniku hotového automobilu. Väčšina úkonov je robotická a ľudia sú v úlohe kontrolórov. No je ich dosť, ktoré ešte stále robí človek rukami, odbornými vedomosťami a naviac v tempe prislúchajúcom rýchlosti výrobnej linky. Veď ak má každú minútu zísť z pásu jedno celé auto, chce to poriadne zohraný tím, a to v PSA v Trnave určite sú.
Ďakujeme spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovensko za možnosť pozrieť si zblízka a na vlastné oči ako sa vyrába automobil a samozrejme našej SSOŠ, že nám túto pútavú akciu umožnila a zrealizovala
.

Mgr. Jozef Lukianov