Európsky týždeň bezpečnosti

Dňa 20.10. 2015 sa na nasej škole uskutočnila prednáška v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prednáška pre našich žiakov bola zameraná na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiaci sa priamo na škole dozvedeli viac o ochranu života a zdravia pri práci. Túto aktivitu na našej strednej škole zabezpečili pracovníci Inšpektorátu bezpečnosti práce, ktorým aj týmto spôsobom ďakujeme.

Ing. Mária Kostolná