Kurz ochrany života a zdravia

Minulý týždeň sa u nás niesol v znamení ochrany života a zdravia. Naši tretiaci všetkých odborov sa „podrobili“ školeniam a vlastným testom, ako ochrániť zdravie a život. Ako sa zorientovať v prírode, ako zachrániť svojho kamaráta v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote, či ako sa chovať pri požiari. To všetko v sprievode našich pedagógov a pod dohľadom a inštruktážou záchranárov, hasičov a odborníkov.  Žiaci nevynechali ani strelnicu a vyskúšali si streľbu zo vzduchových zbraní. Cenné skúsenosti z praktických testov zostanú už na stálo uložené v hlavách a v prípade nutnosti ich budú vedieť použiť. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prístup a organizáciu tohto výcviku!

Mgr. Ľubomír Cibiček