Medzinárodný strojársky veľtrh Brno

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno s tohtoročným podtitulom Automatizace je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom v strednej Európe, na ktorom sa každoročne zúčastní viac ako 1500 vystavovateľov a jeho bránami prejde neskutočných 80 000 návštevníkov. Pravidelne ho navštevujú aj žiaci našej SSOŠ a nebolo tomu inak ani tento rok. Plný autobus nadšených študentov v sprievode pedagógov sa vydal na cestu do Brna vo štvrtok 17.09.2015. Na veľkolepej výstavnej ploche bolo neustále čo pozerať a technicky zameraní študenti spolu s odbornými pedagógmi dostali veľkú dávku zážitkov v podobe noviniek a profesionálne vybavených expozícií a stánkov. Najmodernejšiu automatizačnú, regulačnú a meraciu technika sme obdivovali celý deň. Žiaci mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa reálne s najmodernejšou technológiou a spolu s odborným výkladom pedagógov skompletizovať vedomosti. Výstavy tohto typu majú výnimočný status v koncepte odborného vzdelávania v stredných odborných školách. My to vieme, a práve preto naša SSOŠ podporuje a zabezpečuje akcie obdobného typu po celý školský rok.

Mgr. Jozef Lukianov