Deň otvorených dverí v STU 26.10. 2017

Vo štvrtok 26.10 nás učitelia Ing. Novotný, Ing. Krebs vzali na DOD do STU v Bratislave.

Pri vstupe nás privítali žiaci univerzity z registráciou   na rôzne súťaže ktoré si pre nás škola pripravila. V hlavnom vestibule školy sme si mohli obzrieť kolektívne práce študentov a to vlastnoručne skonštruované formuly podľa originálnych požiadaviek na F1.

Okolo 10:00 hod. nás jeden zo študentov začal sprevádzať po jednotlivých laboratóriách a to v : ťažkých labákoch, 3Dprojekty, tlačiarne a technicky labák.

Na zaujatie našich spolužiakov poslúžili aj zaujímavé športové akcie ktorých sme sa zúčastnili.

Deň otvorených dverí sa nám veľmi páčil a mnohí z nás premýšľajú o štúdiu na tejto škole