Prezentácia firmy ACISE

Dňa 10. novembra 2017 sa trieda II.ST+STR+EN zúčastnila prezentačného dňa firmy ASICE, v rámci ktorého študenti sledovali prezentácie rôznych firiem ohľadne výroby, technológie či projektovania stavebných prvkov a konštrukcií. Odzneli prednášky firiem s nasledujúcimi témami: zelené strechy, exkluzívne veľkoformátové keramické obklady, energeticky efektívna strecha so systémom nadkrokvového zateplenia, optické deformácie a ďalšie patologické javy plochého skla, textílie SOLTIS – vlastnosti a použitie v slnečnom tienení, CTD CETRIS – protipožiarna, vysoko odolná a multifunkčná doska, systémy odvodnenia plochých striech + ochranné systémy, FIRESTONE – budúcnosť plochých striech, nadčasová keramická strešná krytina, neprierazné prvky vysokej bezpečnosti, vyrovnávacie podsypy z dreva a izolácie, pivničné kóje na mieru pre ochranu vášho majetku, bezpilotné lietadlá – novodobý pomocník v stavebníctve. Okrem vedomostí študenti vstrebávali prezentácie aj ako motivačné, nakoľko ich v máji čaká praktická zložka maturitnej skúšky – obhajoba vlastnej práce.

Ing. Želmíra Kováčiková