Zaujímavé stretnutie k zlepšeniu finančnej gramotnosti

Ďakujeme finančným poradcom firmy OVB, ktorí sprevádzali 23. októbra 2017 žiakov II. ML+MA a III. ML+ MA hrou zameranou na predmet finančná gramotnosť. Cieľom hry bolo vytvoriť modelovú situáciu života jednej rodiny a ukázať žiakom v priebehu 40- tich rokov možnosti investovania do podielových fondov, sporenia v banke, stavebného sporenia, hospodárenia s príjmami, uhrádzania svojich výdavkov. Načrtol riešenie nečakaných životných situácií, poukázal na vývoj na finančných trhoch atď. Cieľom rodiny bola napr. dovolenka, nasporená suma 120 000,- € v 60. roku života.

Jednotlivým dvojiciam sa tento cieľ darilo plniť rôznymi transakciami, investíciami, rozhodnutiami počas života rodiny. Výsledok bol po skončení hry zaujímavý aj pre jednotlivé dvojice. Niektorí splnili cieľ na 50 %, iný na 100 %. Hra bude pokračovať 6. 11. 2017 uplatnením životného sporenia, dôchodkového sporenia a iných investícií.

Ing. Dohányosová

odborný učiteľ ekonomiky marketingu