Praktické skúšky

V dňoch 12 – 13 mája 2014 sa uskutočnili záverečné praktické skúšky študentov našej školy v odbore Pracovník marketingu. Skúšky prebehli v reálnych podmienkach Obchodného domu Tesco.

 

 

 

Prezentácia školy na mestskom úrade

V rámci dobrej spolupráce s Miestnym úradom Bratislava – Ružinov sa v dňoch 14.4.2014 a 15.04.2014 konala prezentácia našej školy spojená s predajom výrobkov našich žiakov. Zároveň ďakujeme vedeniu Miestneho úradu za poskytnutie priestorov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

 

Dialóg s diplomatom

Dňa 3.4.2014 sa uskutočnilo na našej škole SSOŠ neformálne stretnutie a dialóg s americkým diplomatom p. Meyerom a americkou stážistkou sl. Maggie Moore a s našimi najšikovnejšími študentmi z anglického jazyka zo všetkých ročníkov od I. až po nadstavbové.
Porozprávali študentom o práci diplomata, o zaujímavostiach niektorých amerických krajín a zodpovedali na množstvo otázok, ktoré si študenti na našich hostí pripravili. Otázky možností štúdia, brigády, práce , či lacných leteniek – k tomu sme sa už nestihli dostať, a tak verím, že v podobnom dialógu na iné témy budeme pokračovať opäť v júni.


Mgr. Andrea Nagyová

Deň učiteľov

V piatok dňa 28. marca 2014 sa na našej škole uskutočnilo stretnutie zamestnancov školy a vedenia, kde sa okrem neformálnych spoločných rozhovorov a pripomenutia si tohto významného dňa, odovzdali aj ocenenia pedagógom za dlhoročný prínos a ich prácu. Plaketu J. A. Komenského získali učitelia Ing. Mária Kostolná, Ing. Marian Krebs a majster odborného výcviku Štefan Slovák.

 

Prezentácia Sanitas

Dňa 25.03.2014 sa na našej škole konala prezentácia spoločnosti SANITAS spol. s.r.o. Spoločnosť SANITAS spol. s.r.o. je slovenská výrobná spoločnosť, ktorá sa zaoberá PP-R (polypropylén) rozvodmi vody a kúrenia. Spoločnosť SANITAS spo. s.r.o. pôsobí na trhu už 22 rokov. Prezentácia obsahovala teoretickú časť o výrobe PP-R výrobkoch, ale i praktickú časť, kde odborní pracovníci spoločnosti SANITAS predviedli a naši žiaci si vyskúšali aj polyfúzne zváranie výrobkov. Ďakujeme spoločnosti SANITAS aj za materiálnu výpomoc PR-R rúr a tvaroviek pre ďalšie cvičné práce našich žiakov.

Bc. Daniel Kučera

Súťaž v kreslení loga

Dňa 18.12.2013 sa uskutočnila súťaž o najlepšie zvládnuté nakreslenie loga našej školy v grafickom editore. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z rôznych tried a ročníkov. Vyhodnotenie bolo veľmi náročné, pretože viacerí žiaci zvládli túto úlohu výborne a výsledky hodnotenia sú veľmi tesné. Súťaž vyhral Martin Prokop z I. MPS triedy.
(Ing. Daniela Hívešová PhD)

Školská expedícia

Dňa 5.12.2013 sa študenti našej školy z I. MPS a II. MPS OSV zúčastnili expedície „GET KNOW BETTER THE TOWN YOU LIVE AND STUDY IN“ („Poznaj svoje mesto“). Spoločne sme prebádali aspoň časť „Prešpuráckej“ histórie starej Bratislavy, od Keltov a Rimanov na Bratislavskom hrade a Dunaji, cez Židovskú štvrť a Synagógu pod hradom, Bratislavské Korzo s úzkymi uličkami, palácmi bohatej šľachty, s korunovačným kostolom – gotickým Dómom sv. Martina až po Hl. námestie, kde zimnú atmosféru umocnili už tradičné vianočné trhy. A ako pri každej expedícii, tak aj pri tej NAŠEJ – čerešničkou na torte bol v(ý)stup na ľadovú plochu klziska na Hviezdoslavovom námestí. Skúsenejší členovia expedície mali vlastné nabrúsené korčule, tí menej skúsení si ich vypožičali v areáli a ukázali, čo je v nich. A že to stálo za to, svedčí i niekoľko dokumentárnych záberov ! J
PS: Expedition went successfully, so we are looking forward to another one!

Mgr. Andrea Nagyová