Nadácia Volkswagen Slovakia

V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, z grantového programu projekty zamestnancov, sa nám podarilo vybaviť učebnými pomôckami učebňu pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár – mechanik. Získali sme modely motorov – dvojtaktného, štvortaktného a dieslového  štvortaktného a tiež modely čerpadiel – zubového a piestového a model vnútornej čeľusťovej brzdy – všetko v sume 1000 €. Tieto modely sú názornými učebnými pomôckami, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu vyučovaniu autoopravárov.

K modernejšej výučbe pre tento odbor prispeli aj zriaďovatelia našej školy UniTradeInstitute s.r.o., ktorí zakúpili pre túto učebňu nový  počítač a dataprojektor.

Týmto všetkým darcom ďakujeme.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.