Riaditeľské voľno – oznam

Na základe odporúčania ministra školstva zo dňa 8.9.2016, poskytujem žiakom školy na deň 16. septembra 2016 (piatok) riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v pondelok 19. septembra 2016.

Mgr. Milan Gibej – riaditeľ SSOŠ