Praktická ukážka MUREXIN

Partner našej školy, spoločnost MUREXIN, ktorá nám významnou mierou pomáha pri zateplovaní budov, zabezpečila navyše prostredníctvom svojich odborných zamestnancov praktickú ukážku, pri jednom z našich projektov. Zúčastnili sa jej naši majstri spolu so žiakmi prvých ročníkov. Ďakujeme.

img_20161011_230227