Do armády za mechanika lietadiel?

Mechanici lietadiel našej strednej odbornej školy dnes dostali osobnú pozvánku „stať sa chlapmi“ a naviac zostať pri svojej odbornosti. Príslušníci ozbrojených síl prišli pozvať do svojich radov našich študentov a zároveň im dokázať ako je práve ich odbor, ktorý na našej škole študujú potrebný a jedinečný. Prednáška bola zameraná na možnosti uplatnenia sa v armáde, konkrétne pri práci s lietadlami. Študenti sa dozvedeli mnohé podrobnosti, ktoré im osvetlili prácu a službu v armáde a zároveň boli pozvaní na špeciálny veľtrh, ktorý armáda plánuje v máji tohto roku. Keďže dostať sa na vojenský veľtrh nie je ľahké, pozvanie pre našich študentov bolo skvelou správou. Na oplátku sme zase my vojakov pozvali na náš deň otvorených dverí, ktorý pripravujeme na jeseň budúceho školského roka.

Mgr. Jozef Lukianov