Matematický klokan 2016

Aj tento rok sa žiaci našej strednej odbornej školy zúčastnili asi najznámejšej medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“. Prihlásení účastníci zaujali svoje miesta v triede a školská koordinátorka súťaže Mgr. Majtánová vysvetlila priebeh a podmienky. V teste mali súťažiaci riešiť 24 úloh, v ktorých je vždy 5 odpovedí, z ktorých je len jedna tá správna. Označiť ju nie je ľahké a rovnako taktika pri získavaní bodov je na zváženie každého súťažiaceho. Veríme, že výsledky budú skvelé a že matematika ako predmet aj takýmto spôsobom bude mať vždy svojich prívržencov.

Mgr. Jozef Lukianov