Nové číslo časopisu Exnárka

Ďalšie číslo nášho školského časopisu je na svete. Ako je zvykom nájdete v ňom veľa zaujímavých článkov žiakov našej školy. Nechýba spoveď jedného z pedagógov, fotoreportáž z Číny, výherná tajnička či prehľad udalostí za posledný čas. Ak chcete získať dva lístky do kina, nezabudnite zaslať správnu odpoveď z tajničky na redakčný mail!
Distribúcia časopisu bude vykonávaná cez triednych učiteľov.