Účelové cvičenie – september 2023

Ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zúčastnila účelového cvičenia civilnej ochrany.

Cvičenie sa realizovalo v septembri pre triedy I.A+E, I.MPS+MA, I.I+S, I.MPS+ML, II.A+S, II.E+I, II.MPS+ML, II.MPS+MA, III.A+E, III.I+S na Železnej Studničke. Žiaci boli poučení o úlohách civilnej ochrany, zásad správania sa počas mimoriadnych udalostí, poskytnutí prvej pomoci.

Účelové cvičenie sa nieslo v dobrej nálade a dopomohlo tomu aj krásne počasie.

Vedenie školy

 

 

NOC VÝSKUMNÍKOV 29.09.2023

Predposledný septembrový utorok ( dňa 29.9.2023 ) sa na Slovensku tradične uskutočnil jedinečný festival vedy NOC VÝSKUMNÍKOV, ktorý zavítal aj do Bratislavy. Tento rok sa ho nenechali ujsť žiaci z I.MPS+MA s pani učiteľkou Mgr. Majtánovou. Cieľom tohto podujatia je priblížiť výskum a inovácie širokej verejnosti a ukázať tak, ako ovplyvňuje náš každodenný život.

Osobitným cieľom je podpora mladých ľudí pri rozhodovaní sa pre vedeckú kariéru. Hlavnou témou tohto ročníka bola VEDA NA DOSAH.

Vedenie školy

 

 

Poďakovanie – Biela pastelka

Žiaci našej strednej odbornej školy majú na správnom mieste. Prispeli k tomu, aby Biela pastelka mohla písať krajší príbeh v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých.

Počas hlavného zbierkového dňa 22. septembra 2023 sme vyzbierali

sumu 402,32 eur

Ď A K U J E M E !!!Rozlúčka s generálnym riaditeľom Ing. Hanuskom

V stredu 23. augusta sme sa počas príjemného neformálneho stretnutia pracovne rozlúčili s Ing. Pavlom Hanuskom, ktorý svoj profesijný život venoval našej škole, no rozhodol sa zvyšok života venovať svojej rodine, záľubám a zaslúženému oddychu. Keďže Pavol Hanuska bol nielen náš dlhoročný generálny riaditeľ, ale i dobrý kolega a priateľ, zaspomínali sme si na rozlúčkovom stretnutí najmä na tie úsmevné a pekné chvíle v škole. Nikdy nezabudneme na jeho úsilie, svedomitú prácu a ľudskosť,  vďaka ktorým  vznikla naša škola a ďalej napredovala. Do ďalšieho života sme mu zaželali predovšetkým pevné zdravie, veľa slnečných dní a splnených snov.

Kolektív SSOŠ