Účelové cvičenie – september 2023

Ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zúčastnila účelového cvičenia civilnej ochrany.

Cvičenie sa realizovalo v septembri pre triedy I.A+E, I.MPS+MA, I.I+S, I.MPS+ML, II.A+S, II.E+I, II.MPS+ML, II.MPS+MA, III.A+E, III.I+S na Železnej Studničke. Žiaci boli poučení o úlohách civilnej ochrany, zásad správania sa počas mimoriadnych udalostí, poskytnutí prvej pomoci.

Účelové cvičenie sa nieslo v dobrej nálade a dopomohlo tomu aj krásne počasie.

Vedenie školy