Poďakovanie – Biela pastelka

Žiaci našej strednej odbornej školy majú na správnom mieste. Prispeli k tomu, aby Biela pastelka mohla písať krajší príbeh v živote ľudí nevidiacich a slabozrakých.

Počas hlavného zbierkového dňa 22. septembra 2023 sme vyzbierali

sumu 402,32 eur

Ď A K U J E M E !!!