Rozlúčka s generálnym riaditeľom Ing. Hanuskom

V stredu 23. augusta sme sa počas príjemného neformálneho stretnutia pracovne rozlúčili s Ing. Pavlom Hanuskom, ktorý svoj profesijný život venoval našej škole, no rozhodol sa zvyšok života venovať svojej rodine, záľubám a zaslúženému oddychu. Keďže Pavol Hanuska bol nielen náš dlhoročný generálny riaditeľ, ale i dobrý kolega a priateľ, zaspomínali sme si na rozlúčkovom stretnutí najmä na tie úsmevné a pekné chvíle v škole. Nikdy nezabudneme na jeho úsilie, svedomitú prácu a ľudskosť,  vďaka ktorým  vznikla naša škola a ďalej napredovala. Do ďalšieho života sme mu zaželali predovšetkým pevné zdravie, veľa slnečných dní a splnených snov.

Kolektív SSOŠ