Deň otvorených dverí v STU 26.10. 2017

Vo štvrtok 26.10 nás učitelia Ing. Novotný, Ing. Krebs vzali na DOD do STU v Bratislave.

Pri vstupe nás privítali žiaci univerzity z registráciou   na rôzne súťaže ktoré si pre nás škola pripravila. V hlavnom vestibule školy sme si mohli obzrieť kolektívne práce študentov a to vlastnoručne skonštruované formuly podľa originálnych požiadaviek na F1.

Okolo 10:00 hod. nás jeden zo študentov začal sprevádzať po jednotlivých laboratóriách a to v : ťažkých labákoch, 3Dprojekty, tlačiarne a technicky labák.

Na zaujatie našich spolužiakov poslúžili aj zaujímavé športové akcie ktorých sme sa zúčastnili.

Deň otvorených dverí sa nám veľmi páčil a mnohí z nás premýšľajú o štúdiu na tejto škole

 

 

Zaujímavé stretnutie k zlepšeniu finančnej gramotnosti

Ďakujeme finančným poradcom firmy OVB, ktorí sprevádzali 23. októbra 2017 žiakov II. ML+MA a III. ML+ MA hrou zameranou na predmet finančná gramotnosť. Cieľom hry bolo vytvoriť modelovú situáciu života jednej rodiny a ukázať žiakom v priebehu 40- tich rokov možnosti investovania do podielových fondov, sporenia v banke, stavebného sporenia, hospodárenia s príjmami, uhrádzania svojich výdavkov. Načrtol riešenie nečakaných životných situácií, poukázal na vývoj na finančných trhoch atď. Cieľom rodiny bola napr. dovolenka, nasporená suma 120 000,- € v 60. roku života.

Jednotlivým dvojiciam sa tento cieľ darilo plniť rôznymi transakciami, investíciami, rozhodnutiami počas života rodiny. Výsledok bol po skončení hry zaujímavý aj pre jednotlivé dvojice. Niektorí splnili cieľ na 50 %, iný na 100 %. Hra bude pokračovať 6. 11. 2017 uplatnením životného sporenia, dôchodkového sporenia a iných investícií.

Ing. Dohányosová

odborný učiteľ ekonomiky marketingu

 

Strojársky veľtrh v Brne

Dňa 13.10.2017 sme sa zúčastnili strojárskeho veľtrhu v Brne. Vyšlo nám krásne počasie a tak sa nám cesta aj výstava veľmi páčili. Na výstavisku boli rôzne technické zariadenia zjednodušujúce ľuďom prácu. Videli sme sústruhy, frézy, vŕtačky, roboty, CNC stroje, 3D tlačiarne a pekné hostesky. 🙂

Pedagógovia nám vymyslel naozaj zaujímavý program. Ak by sa dalo tak by som išiel aj druhýkrát.

MODDOM 2017

Dňa 20.10.2017 som so stolármi našej školy navštívila výstavu MODDOM 2017 v Inchebe Bratislava. Táto výstava sa zameriava na nábytok, bytové doplnky a bytový dizajn. Prestavili sa tu firmy, ktoré sa venujú technickému zariadeniu budov /TZB/, elektrospotrebiče a potreby pre domácnosť /TECHDOM/, čistiaca technika, prípravky, pomôcky a služby /CLEANTECH/, svietidlá, keramika, porcelán a sklo /LUXDOM/, vykurovacie a racionálne využitie energie v domácnosti /RACIO/ a výtvarné umenie /ART/.

MODDOM ponúka na porovnanie všetko, čo sa týka interiéru: od zariadenia, dekorácií, zabezpečenie čistoty a pohodlia interiéru. Je to miesto pre stretnutie architektov a interiérových dizajnérov.

Veľtrh je veľmi inšpiratívny nielen novými dizajnovými kúskami, či technológiami, ale aj ukážkami renovácie starého nábytku.

FUTSALOVÝ TURNAJ

Dňa 5.októbra 2017 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Cibička zúčastnili na futsalovom turnaji žiakov SŠ na SOŠ v Slovnafte. Napriek viacerým veľmi dobrým individuálnym výkonom chýbala našim žiakom väčšia zohratosť na ihrisku. Tá sa prejavila aj na konečnom, síce peknom, ale nepostupovom treťom mieste. Ak trochu potrénujú nabudúce postúpime!

Mgr. Ľubomír Cibiček

 

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Každoročný Kurz ochrany života a zdravia sme absolvovali s našimi tretiakmi v októbri dennou formou. Najzaujímavejšou činnosťou je streľba zo vzduchovky v SAV na Patrónke, pri ktorej niektorí žiaci ukázali pevnú ruku a dobrú mušku.

Na zdravotnej príprave v ČK sme si vyskúšali oživovanie a poskytnutie 1. pomoci na umelých figurínach.

A nakoniec sa vyšantili na Kolibe, kde sa oboznámili s okolím a s názornými ukážkami jedlých a nejedlých húb. Škoda, že sme si nezobrali košíky!

Bratislava 23.10.2017

Mgr. Jana Hlinková a Mgr. Ľubomír Cibiček

Výstava BODY – THE EXHIBITION

Mgr. Andrea Nagyová

„Z čoho sme vytvorení? Kam máme namierené? Prečo sme tu?“ Tieto otázky pretrvávajú od čias , keď sa moderní ľudia prvýkrát nadýchli. V rôznych obdobiach dostávajú v našich životoch tieto otázky rôzne podoby, ale všetky vychádzajú z túžby poznať, kto sme a pochopiť, čo sa deje v našom vnútri. V tieto dni sa jednotlivé triedy našej školy zúčastňujú medzinárodnej výstavy BODY. Ide o netradičnú výstavu, edukatívnu a fascinujúcu zároveň. Výstava BODY – THE EXHIBITION používa exponáty zo skutočných ľudských tiel, aby preskúmala zložité vnútorné fungovanie ľudského organizmu. Vysvetľuje to, čo sa odohráva v našom tele, vysvetľuje fenomény ako je dýchanie, hlad, srdečný rytmus a ich hlboký kultúrny a emocionálny význam. Výstava využíva pokročilú metódu uchovávania tela, tzv. plastináciu, ktorá návštevníkom umožňuje podrobne si pozrieť vnútornú stavbu celého ľudského tela. Výstava nie je len akýmsi anatomickým laboratóriom, je oslavou ducha neustáleho výskumu a bádania. Vedomosti z vysokošpecializovaného výskumu ľudského tela nazhromaždené počas niekoľkých tisícročí viedlo organizátorov tejto výstavy k jasnejšiemu porozumeniu laikov a širokej verejnosti našim vnútorným funkciám tela a taktiež k poznaniu, ako človeka liečiť.