Výstava BODY – THE EXHIBITION

Mgr. Andrea Nagyová

„Z čoho sme vytvorení? Kam máme namierené? Prečo sme tu?“ Tieto otázky pretrvávajú od čias , keď sa moderní ľudia prvýkrát nadýchli. V rôznych obdobiach dostávajú v našich životoch tieto otázky rôzne podoby, ale všetky vychádzajú z túžby poznať, kto sme a pochopiť, čo sa deje v našom vnútri. V tieto dni sa jednotlivé triedy našej školy zúčastňujú medzinárodnej výstavy BODY. Ide o netradičnú výstavu, edukatívnu a fascinujúcu zároveň. Výstava BODY – THE EXHIBITION používa exponáty zo skutočných ľudských tiel, aby preskúmala zložité vnútorné fungovanie ľudského organizmu. Vysvetľuje to, čo sa odohráva v našom tele, vysvetľuje fenomény ako je dýchanie, hlad, srdečný rytmus a ich hlboký kultúrny a emocionálny význam. Výstava využíva pokročilú metódu uchovávania tela, tzv. plastináciu, ktorá návštevníkom umožňuje podrobne si pozrieť vnútornú stavbu celého ľudského tela. Výstava nie je len akýmsi anatomickým laboratóriom, je oslavou ducha neustáleho výskumu a bádania. Vedomosti z vysokošpecializovaného výskumu ľudského tela nazhromaždené počas niekoľkých tisícročí viedlo organizátorov tejto výstavy k jasnejšiemu porozumeniu laikov a širokej verejnosti našim vnútorným funkciám tela a taktiež k poznaniu, ako človeka liečiť.