KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Každoročný Kurz ochrany života a zdravia sme absolvovali s našimi tretiakmi v októbri dennou formou. Najzaujímavejšou činnosťou je streľba zo vzduchovky v SAV na Patrónke, pri ktorej niektorí žiaci ukázali pevnú ruku a dobrú mušku.

Na zdravotnej príprave v ČK sme si vyskúšali oživovanie a poskytnutie 1. pomoci na umelých figurínach.

A nakoniec sa vyšantili na Kolibe, kde sa oboznámili s okolím a s názornými ukážkami jedlých a nejedlých húb. Škoda, že sme si nezobrali košíky!

Bratislava 23.10.2017

Mgr. Jana Hlinková a Mgr. Ľubomír Cibiček