Nové číslo školského časopisu EXNÁRKA

Ďalšie číslo nášho školského časopisu Exnárka je v obehu len dva dni a už máme výhercu – správneho lúštiteľa našej tajničky. Je ním žiak I. MPS Dominik Čikel, srdečne gratulujeme. Lístky do kina odovzdá šéfredaktorka osobne. Dúfame za celú redakciu, že ste si našli v novom čísle našli „to svoje“. Redakcia rada uverejní Vaše články v ďalšom čísle. Kontaktujte členov redakčnej rady, alebo zašlite Vaše príspevky na redakčný mail: exnárka20@gmail.com

Mgr. Jozef Lukianov

 

Zážitkové vzdelávanie

Naši žiaci učebného odboru – automechanik a nadstavbového štúdia strojárstvo sa zúčastnili odbornej prednášky s praktickými ukážkami diagnostiky automobilov na FEI STU Bratislava. Týmto by sme sa chceli poďakovať ústretovému prístupu vedenia FEI a hlavne p. Ing. Koszorúsovi majiteľovi firmy Global- Trade za veľmi hodnotnú prednášku s praktickými meraniami so špičkovými diagnostickými prístrojmi pre automobily.

Ing. Novotný, Ing. Krebs

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Úspešné DOD & žrebovanie výhercov!

Prvý deň otvorených dverí máme úspešne za nami a s potešením môžeme konštatovať, že takmer všetkých 75 žiakov a 25 rodičov prišlo na novembrové DOD s jasným zámerom. Otázky a debaty, ktoré prebehli počas dňa smerovali priamo ku konkrétnym odborom a k samotnému priebehu odborného výcviku vo firmách. Informovanosť budúcich študentov aj ich rodičov svedčí o záujme a tiež o tom, že informácie na školskom webe, FB a propagačných materiáloch školy sú písané jasne, konkrétne a vždy nájdu svojho čitateľa. Počas dňa otvorených dverí sme ponúkli našim návštevníkom okrem informácií o škole a  štúdiu aj občerstvenie, malú maškrtu, či horúci čaj alebo kávu. Všetkým ďakujeme za záujem a návštevu a tešíme sa na ďalšie DOD, ktoré už teraz pripravujeme. Na záver dňa, boli za účasti generálneho riaditeľa Ing. Hanusku vylosovaní výhercovia cien, ktoré zabezpečil zriaďovateľ našej strednej školy, za čo mu ďakujeme aj touto cestou. Výhercom GRATULUJEME! Ceny Vám osobne doručíme na Vaše ZŠ v priebehu budúceho týždňa.

  1. cena Dron Nine Eagles Galaxy Visitor 8 : Félix Rigó, ZŠ Pankúchova BA
  2. cena C-TECH SmartWatch HF370: Samuel Kuruc, ZŠ Riazanská BA
  3. cena MP4 Philips Vibe: Martin Straka, ZŠ P. Horova BA
  4. cena Slúchadlá Sony: Roman Pollák, ZŠ Borodáčova BA

Mgr. Jozef Lukianov

Odovzdávanie cien výhercom

Pozvánka na DOD

Pravidelné DNI OTVORENÝCH DVERÍ patria k riadnemu stredoškolskému životu. Inak tomu nebude ani tento školský rok 2016/2017. Prvé DOD bude na Exnárke 23. novembra 2016 od 08:00 do 15:00 hod. Všetci deviataci základných škôl z blízkeho, ale aj ďalekého okolia ste vítaní. Už teraz sa na Vás veľmi tešíme! Tento rok sme si pre Vás pripravili trendy technológie, ktoré naša škola zapája do bežného vyučovania najmä v odbore mechanik počítačových sietí a mechanik lietadiel. Na novembrovom DOD si budete môcť vyskúšať letecký trenažér, ovládať humanoida alebo zalietať si s dronom. Samozrejmosťou je krátka prezentácia o škole a štúdiu spojená s exkurziou po dielňach. Na záver, ako je na Exnárke zvykom, prebehne zlosovanie o zaujímavé a hodnotné ceny. Pre každého deviataka je pripravené aj malé občerstvenie.

DOD ako má byť, tak si zapíšte do kalendára 23.11.2016.

Vidíme sa na Exnárke!

ceny-dod

Deň otvorených dverí na Exnárke

iBobor výsledky

V dňoch 7.11. a 8.11. 2016 sa zúčastnilo 68 žiakov našej strednej školy  informatickej súťaže iBobor. Potrápili si hlavy, overili svoje vedomosti a mnohí aj s dobrými výsledkami.

 

Najlepší riešitelia  z našej školy

Kategória Junior:

Tomáš Varga, 2. ML+MA                             52,02 bodov, 88 percentil Diplom úspešného riešiteľa!

Nicolas Mészáros, 2. ML+MA                     49,35 bodov, 84 percentil

Martin Bilka, 2. ML+MA                               45,36 bodov, 79 percentil

 

Ing. Ján Kollár

Cosmos Discovery

Dňa 15.11 2016 naša trieda lll.MPS+ML+MA navštívila výstavu Cosmos v Inchebe. Výstava bola zameraná na „vesmírny život“. Na výstave sme začali prezentáciou, alebo, lepšie povedané, krátkym filmom o tom, ako to všetko začalo. Kto prvý sa dostal do vesmíru až po to, kto ako prvý okúsil mesačný povrch. Počas celej výstavy sme mohli nájsť veĺa krásnych kúskov, ako prvé skafandre, kúsky odlomených častí raketoplánov a dokonca prvé cigarety vo vesmíre. Celej triede sa výstava páčila a veríme, že čoskoro navstívime ďaľšiu. Srdečne ďakujeme profesorom Jánovi Horeckému a pani Dore Majtánovej za sprevádzanie po výstave a kvalitný dozor.

Michal Gschweng

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

REMS a John Guest na našej škole

V utorok 15. novembra sa na našej strednej škole uskutočnili dve odborné prezentácie s praktickými ukážkami pre našich žiakov odboru inštalatér. Ing. Blišák, zástupca anglickej spoločnosti John Guest, ktorá je celosvetovo najväčším výrobcom nástrčných spojok, ventilov a trubiek s jedinečným patentom “Push-Fit” našim žiakom prakticky predviedol nové trendy v tomto segmente a žiaci sa mohli aj prakticky presvedčiť o jednoduchosti, rýchlosti a hospodárnosti tohto systému spájania.

Druhou odbornou prezentáciou bola ukážka zástupcu spoločnosti REMS, ktorá je špičkou medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa profesionálnym náradím na opracovávanie rúr. Žiakom bola prezentovaná zváracia súprava na tvrdé a mäkké spájkovanie medených tvaroviek, klasická závitnica na rezanie oceľových závitov a elektrická lisovačka medených a plastohliníkových tvaroviek.  Od tejto spoločnosti máme aj my v našej strednej škole množstvo profesionálneho náradia, s ktorým môžu naši žiaci v odbore inštalatér denne pracovať a tak sa učiť remeslu s najmodernejšími profesionálnymi nástrojmi.

Za profesionálne prezentácie obom aktérom ďakujeme a dúfame, že nás navštívia aj budúci rok s horúcimi novinkami v tomto odbore.

Miroslav Varga, Mgr. Jozef Lukianov

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.