iBobor výsledky

V dňoch 7.11. a 8.11. 2016 sa zúčastnilo 68 žiakov našej strednej školy  informatickej súťaže iBobor. Potrápili si hlavy, overili svoje vedomosti a mnohí aj s dobrými výsledkami.

 

Najlepší riešitelia  z našej školy

Kategória Junior:

Tomáš Varga, 2. ML+MA                             52,02 bodov, 88 percentil Diplom úspešného riešiteľa!

Nicolas Mészáros, 2. ML+MA                     49,35 bodov, 84 percentil

Martin Bilka, 2. ML+MA                               45,36 bodov, 79 percentil

 

Ing. Ján Kollár