Úspešné DOD & žrebovanie výhercov!

Prvý deň otvorených dverí máme úspešne za nami a s potešením môžeme konštatovať, že takmer všetkých 75 žiakov a 25 rodičov prišlo na novembrové DOD s jasným zámerom. Otázky a debaty, ktoré prebehli počas dňa smerovali priamo ku konkrétnym odborom a k samotnému priebehu odborného výcviku vo firmách. Informovanosť budúcich študentov aj ich rodičov svedčí o záujme a tiež o tom, že informácie na školskom webe, FB a propagačných materiáloch školy sú písané jasne, konkrétne a vždy nájdu svojho čitateľa. Počas dňa otvorených dverí sme ponúkli našim návštevníkom okrem informácií o škole a  štúdiu aj občerstvenie, malú maškrtu, či horúci čaj alebo kávu. Všetkým ďakujeme za záujem a návštevu a tešíme sa na ďalšie DOD, ktoré už teraz pripravujeme. Na záver dňa, boli za účasti generálneho riaditeľa Ing. Hanusku vylosovaní výhercovia cien, ktoré zabezpečil zriaďovateľ našej strednej školy, za čo mu ďakujeme aj touto cestou. Výhercom GRATULUJEME! Ceny Vám osobne doručíme na Vaše ZŠ v priebehu budúceho týždňa.

  1. cena Dron Nine Eagles Galaxy Visitor 8 : Félix Rigó, ZŠ Pankúchova BA
  2. cena C-TECH SmartWatch HF370: Samuel Kuruc, ZŠ Riazanská BA
  3. cena MP4 Philips Vibe: Martin Straka, ZŠ P. Horova BA
  4. cena Slúchadlá Sony: Roman Pollák, ZŠ Borodáčova BA

Mgr. Jozef Lukianov

Odovzdávanie cien výhercom