Zážitkové vzdelávanie

Naši žiaci učebného odboru – automechanik a nadstavbového štúdia strojárstvo sa zúčastnili odbornej prednášky s praktickými ukážkami diagnostiky automobilov na FEI STU Bratislava. Týmto by sme sa chceli poďakovať ústretovému prístupu vedenia FEI a hlavne p. Ing. Koszorúsovi majiteľovi firmy Global- Trade za veľmi hodnotnú prednášku s praktickými meraniami so špičkovými diagnostickými prístrojmi pre automobily.

Ing. Novotný, Ing. Krebs

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.