Európsky športový týždeň

V dňoch 12.- 16. 9 . 2016 sa konal Európsky športový týždeň, ktorého sme sa zúčastnili aj my. Všetci žiaci našej školy, dokonca aj niektorí pedagógovia v počte cca 250 absolvovali štafetový beh okolo školy , čím podporili myšlienku zapojiť sa v čo najväčšom počte do športovej aktivity. Športu zdar!

Mgr. Jana Hlinková

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Riaditeľské voľno – oznam

Na základe odporúčania ministra školstva zo dňa 8.9.2016, poskytujem žiakom školy na deň 16. septembra 2016 (piatok) riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v pondelok 19. septembra 2016.

Mgr. Milan Gibej – riaditeľ SSOŠ

Odštartovali sme nový školský rok

Ani nepriaznivé počasie dnes nikoho neodradilo prísť konečne po dlhých prázdninách naspäť do školy 🙂 Na Exnárke sme tak mohli odštartovať nový školský rok 2016/2017. Žiaci vyšších ročníkov sa zvítali s triednymi učiteľmi hneď ráno o ôsmej, no a na prvákov, našich nových študentov, sme si vyhradili deviatu hodinu. S prvákmi prišli aj rodičia, ktorých bolo v triedach osobne privítať aj vedenie školy spolu so zriaďovateľom. Plné chodby, triedy a čulý ruch po celej škole bol jasným znakom, že prázdniny sú definitívne ukončené a čaká nás desať skvelých mesiacov poznávania a vzdelávania. Želáme všetkým veľa energie a chuti do práce, na konci ktorej bude iste skvelý pocit a hlavne bezproblémové uplatnenie sa v pracovnom a profesnom živote

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.