Oznam o termíne konania záverečných skúšok v mimoriadnom termíne

Oznamujeme žiakom, že záverečné skúšky v mimoriadnom termíne sa budú konať v dňoch 19. 9. 2016 až 21. 9. 2016. Žiaci sa dostavia do školy v pondelok 19. 9. 2016 o 7, 15 hod. s občianskym preukazom, písomná časť záverečných skúšok začína o 7, 30 podľa rozpisu na nástenke.

Vedenie školy