Maturanti – IV. MPS + MA

Ak vie niekto z Vás zastaviť čas, tak to prosím spravte! Aspoň na chvíľu sa zastavme a zaspomínajme, čo nám škola dala, čo všetko by sme bez nej nevedeli a koľko skvelých priateľov by sme neboli spoznali. Pripadá mi to ako „včera“, keď som prvýkrát zasadla do stredoškolskej lavice. Prvé pocity sa len ťažko dajú opisovať. Bol tam strach; ako sa budeme navzájom akceptovať, či budeme schopní vytvoriť kolektív; taktiež radosť z nového prostredia, ľudí a možnosti začať budovať svoje nové „JA“ od začiatku. Priznávam, každý deň, týždeň, mesiac ba dokonca rok priniesol nové nástrahy, výzvy, problémy, radosti, hádky a prvé lásky. Jednoducho všetko to, čo má obsahovať ten slávny život na strednej. Neboli sme najlepší, to vieme. No počas celého pôsobenia na škole, sme sa tohto pocitu nevedeli vzdať. Pripadali sme si ako páni sveta, ako mudrci, ktorí sa do kníh nemusia pozrieť a zvládnu odpoveď a písomku za pomoci nenápadných ťahákov. Časom sme pochopili, že tade cesta nevedie. No zopár ľudí to si to nestihlo včas uvedomiť a museli nás žiaľ opustiť. Pomaly sme sa zmenšovali, začali upevňovať kolektív. Po príchode dospelosti, tej vytúženej „osemnástky“, prišli aj prvé chaty, zábavy, oslavy a výlety. V očiach niektorých rodičov aj prvý alkohol. Musím Vás však sklamať, ten sme my už dávno poznali a ochutnali, a brali ako samozrejmosť víkendových večerov. Niečo ako kakauko, ktoré sme pili ako malí pri pozeraní Toma a Jerryho. No i tak vieme, že vždy budeme Vaše milované deti, na ktoré nedáte dopustiť. No aby som sa vrátila späť k životu na strednej. Chcem touto cestou odkázať všetkým, aby neriešili hlúposti, aby sa nehádali za maličkosti (napríklad kto poleje kvety a kto zotrie tabuľu). Nakoľko čas je svojím spôsobom sviňa, plynie rýchlejšie ako sa zdá. Aj my by sme ho radi vrátili naspäť, chceli oddialiť maturitu. Vekom sme možno pripravení začať si budovať základy budúcnosti. No srdcom by sme najradšej ostali študentmi – deťmi našich úžasných profesorov. Nie sme pripravení vymeniť teplé školské lavice – za studené kancelárie alebo úrad práce. Zvykli sme si na prvé hodiny v rozvrhu, zväčša angličtiny, na ktoré sa plazíme a vyhovárame na meškania spojov. Pritom pri samoške zodpovedne vedieme debatu o bujarom víkende a konštatujeme, že na písomku je zbytočné ísť, a svedomito vymýšľame výhovorku pre triednu. Aj o tomto boli, sú a do konca mesiaca Máj budú naše dni na strednej. Sme radi, že to spolu s nami všetko beriete s úsmevom. Na záver sa chceme ospravedlniť za to, akí sme boli niekedy zlí, ako Vás vieme nahnevať. Aj cez všetky naše nálady ste to s nami zvládli a pomohli nám dostať sa až sem. Vďaka Vám sa hrdo nazývame „MATURANTAMI“. Ďakujeme za všetko vedeniu školy, profesorom a majstrom.

Veľké ĎAKUJEME patrí konkrétne pánom profesorom/pani profesorkám/pani majsterske/ pánovi majstrovi:

Ivana Mračková, Ján Horecký, Jana Hlinková, Lenka Dohányosová, Mária Letašiová, Ján Kollár, Milan Koiš, Miroslav Benčúrik, Daniela Plešková, Jozef Lukianov, Daniela Hívešová, Dora Majtánová a Eva Rucová.

S láskou Vaša IV.MPS+MA!
Dominika Rácová IV.MPS+MA

IV. MPS + MA SSOŠ Exnárova

Kurz ochrany života a zdravia

Minulý týždeň sa u nás niesol v znamení ochrany života a zdravia. Naši tretiaci všetkých odborov sa „podrobili“ školeniam a vlastným testom, ako ochrániť zdravie a život. Ako sa zorientovať v prírode, ako zachrániť svojho kamaráta v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote, či ako sa chovať pri požiari. To všetko v sprievode našich pedagógov a pod dohľadom a inštruktážou záchranárov, hasičov a odborníkov.  Žiaci nevynechali ani strelnicu a vyskúšali si streľbu zo vzduchových zbraní. Cenné skúsenosti z praktických testov zostanú už na stálo uložené v hlavách a v prípade nutnosti ich budú vedieť použiť. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prístup a organizáciu tohto výcviku!

Mgr. Ľubomír Cibiček

 

Európsky týždeň bezpečnosti

Dňa 20.10. 2015 sa na nasej škole uskutočnila prednáška v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prednáška pre našich žiakov bola zameraná na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiaci sa priamo na škole dozvedeli viac o ochranu života a zdravia pri práci. Túto aktivitu na našej strednej škole zabezpečili pracovníci Inšpektorátu bezpečnosti práce, ktorým aj týmto spôsobom ďakujeme.

Ing. Mária Kostolná

Exkurzia v PSA Trnava

Očakávaná exkurzia špičkovej automobilky v Trnave pre žiakov učebného odboru autoopravár odštartovala za chladného rána v utorok 13. októbra. Všetkým padlo vhod nastúpiť do vyhriateho autobusu a nechať sa v pohodlí odviezť na miesto určenia. Cesta do Trnavy ubehla rýchlo. Pri vstupe už o našej výprave vedeli a čakali na nás. Privítali nás milí pracovníci oddelenia externej komunikácie, poučili nás o priebehu exkurzie a bezpečnosti, rozdali nám vopred pripravené ochranné pomôcky a exkurzia mohla začať. Prvá skupina zostala vo veľkej konferenčnej sále a druhá sa vydala na cestu do výrobnej haly.
O spoločnosti PSA nám prišiel porozprávať pán riaditeľ komunikácie a vonkajších vzťahov Ing. Peter ŠVEC. Projekciu na veľkoplošnom plátne sme mali pred sebou ako v multiplexe. Po prednáške nás pán riaditeľ vyzval k otázkam, ktoré pohotovo zodpovedal. Následne sme sa mu potleskom poďakovali a vymenili sa so skupinou, ktorá práve prišla z výrobnej haly. Pred vstupom do nej nám sprevádzajúci pracovníci rozdali komunikačné zariadenia, aby sme v hale všetci dobre počuli odborný výklad sprievodcu. Nasadili sme si teda slúchadlá ako ochrankári a vydali sa do útrob výrobnej haly.
Prešli sme najdôležitejšími úsekmi po vyhradených uličkách a pozorne sme pozerali ako kusy plechu, železa a káblov postupne zapadajú do seba až do vzniku hotového automobilu. Väčšina úkonov je robotická a ľudia sú v úlohe kontrolórov. No je ich dosť, ktoré ešte stále robí človek rukami, odbornými vedomosťami a naviac v tempe prislúchajúcom rýchlosti výrobnej linky. Veď ak má každú minútu zísť z pásu jedno celé auto, chce to poriadne zohraný tím, a to v PSA v Trnave určite sú.
Ďakujeme spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovensko za možnosť pozrieť si zblízka a na vlastné oči ako sa vyrába automobil a samozrejme našej SSOŠ, že nám túto pútavú akciu umožnila a zrealizovala
.

Mgr. Jozef Lukianov