MY a naša škola

Ponuku jednotlivých odborov a možnosti štúdia na našej škole nájdete aj v regionálnych novinách týždenníka MY – Záhorie, Trnava, Senec a Pezinok vydaného dňa 15.12.2014 v prílohe „Študujeme na strednej škole“.

 

 

Telekom akadémia

V rámci spolupráce s pedagogickou obcou a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zástupcovia našej školy dňa 11.12.2014 zúčastnili na konferencii – Telekom akadémie pre pedagógov a zástupcov jedenástich vybratých stredných škôl IT resp. telekomunikačného zamerania. Cieľom Telekom akadémie bolo priblížiť pedagógom partnerských škôl súčasné technológie a trendy v telekomunikačných službách tak, aby mohli tieto poznatky ďalej rozvíjať a odovzdávať žiakom na školách.

Pedagógovia pod vedením odborníkov z Telekomu navštívili technologické pracoviská – dátové centrum, dohľadové centrum, laboratóriá a videli tiež praktické ukážky niektorých systémov. Zúčastnili sa aj viacerých prednášok na technologické témy.

    Dlhodobým zámerom Telekomu je v úzkej spolupráci s partnerskými školami každoročne pripravovať vybratých študentov na plynulý prechod do pracovného pomeru. Získať prax ponúka Telekom aj študentom stredných škôl, a to najmä v oblasti technológií a zriaďovania sietí. V tomto školskom roku v Telekome praxuje viac ako 70 študentov z 11 škôl z celého Slovenska.

Prezentácia v OD TESCO

Dňa 9.12. a 11.12.2014 sa uskutočňuje prezentácia našej školy a výrobkov našich žiakov priamo v priestoroch nákupného centra TESCO – Kamenné námestie, Bratislava.

Pripravili: Jozef Lukianov, Daniela Plešková, za Tesco p. Kadilaková

 

 

Imatrikulácia

Dňa 5. 12.2014 sa na našej škole uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov – študijného odboru I.MPS+ML+MA a učebných odborov I.I+S a I.E+A. Boli prijatí do cechu študentov a odteraz už patria „plnohodnotne“ medzi našich. Slávnostnú imatrikuláciu zahájil pán generálny riaditeľ, Ing. Hanuska, ktorý žiakov privítal a zaželal im veľa zdaru a úspechov. Slávnostný akt pasovania do cechu študentov pripadol pani zástupkyni riaditeľa, Ing. Hívešovej, ktorá bez váhania pevnou rukou dvihla na každého onen povestný „pasovací“ meč. A chlapci, riadiac sa heslom: „Jeden za všetkých a všetci za jedného“, za asistencie našich pomocníkov – štvrtákov, zložili slávnostný imatrikulačný sľub – študentských desatoro. Po oficiálnej časti nasledovalo veselé zápolenie a odmeňovanie víťazov.

Mgr. Nagyová, Mgr. Horecký, Ing. Kováčiková

 

Adventný zážitok

Až keď sa započúvate do zvuku kvalitného organu, pochopíte zmysel vety „organ je kráľom hudobných nástrojov“. Ak za ním sedí talentovaný organista, ktorého aj poznáte a ste v nemom úžase z jeho nadania, Váš zážitok sa ešte umocní. V týchto predvianočných dňoch sme v rámci hodín náboženskej a etickej výchovy navštívili Jezuitský kostol, v ktorom si pre nás pripravil krátky koncert jeden zo žiakov I. I + S triedy Martin Masarovič. Ďakujeme za krásny zážitok a držíme palce v ďalšom rozvoji tohto talentu. Mgr. Eva Gajdošová, PhD.