Prezentácia školy – MÚ Ružinov

V rámci spolupráce so starostom miestnej časti Ružinov sa dňa 16. a 17. 12 2014 koná v priestoroch Miestneho úradu BA – Ružinov, Mierová 21, Bratislava prezentácia našej školy spojená s ukážkou a predajom výrobkov našich žiakov.