Telekom akadémia

V rámci spolupráce s pedagogickou obcou a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zástupcovia našej školy dňa 11.12.2014 zúčastnili na konferencii – Telekom akadémie pre pedagógov a zástupcov jedenástich vybratých stredných škôl IT resp. telekomunikačného zamerania. Cieľom Telekom akadémie bolo priblížiť pedagógom partnerských škôl súčasné technológie a trendy v telekomunikačných službách tak, aby mohli tieto poznatky ďalej rozvíjať a odovzdávať žiakom na školách.

Pedagógovia pod vedením odborníkov z Telekomu navštívili technologické pracoviská – dátové centrum, dohľadové centrum, laboratóriá a videli tiež praktické ukážky niektorých systémov. Zúčastnili sa aj viacerých prednášok na technologické témy.

    Dlhodobým zámerom Telekomu je v úzkej spolupráci s partnerskými školami každoročne pripravovať vybratých študentov na plynulý prechod do pracovného pomeru. Získať prax ponúka Telekom aj študentom stredných škôl, a to najmä v oblasti technológií a zriaďovania sietí. V tomto školskom roku v Telekome praxuje viac ako 70 študentov z 11 škôl z celého Slovenska.