Imatrikulácia

Dňa 5. 12.2014 sa na našej škole uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov – študijného odboru I.MPS+ML+MA a učebných odborov I.I+S a I.E+A. Boli prijatí do cechu študentov a odteraz už patria „plnohodnotne“ medzi našich. Slávnostnú imatrikuláciu zahájil pán generálny riaditeľ, Ing. Hanuska, ktorý žiakov privítal a zaželal im veľa zdaru a úspechov. Slávnostný akt pasovania do cechu študentov pripadol pani zástupkyni riaditeľa, Ing. Hívešovej, ktorá bez váhania pevnou rukou dvihla na každého onen povestný „pasovací“ meč. A chlapci, riadiac sa heslom: „Jeden za všetkých a všetci za jedného“, za asistencie našich pomocníkov – štvrtákov, zložili slávnostný imatrikulačný sľub – študentských desatoro. Po oficiálnej časti nasledovalo veselé zápolenie a odmeňovanie víťazov.

Mgr. Nagyová, Mgr. Horecký, Ing. Kováčiková