Žiaci ZŠ na Polytechnickej výchove v našich dielňach

V dňoch 15 a 16.02.2018 sme v Školských dielňach zabezpečili časť vyučovacieho predmetu „Polytechnická výchova“ pre 36 žiakov ôsmeho ročníka Základnej školy Ostredková.

Výučba prebiehala v školských dielňach a bola zameraná na získavanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania, ale aj v bežnom živote.