Matematický klokan 2018

Kadet O12 a Junior O34 sú tajné kódy, ktorým rozumejú len tí najlepší v štúdiu zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru, alebo ak chcete diagramov a čísiel. Ak by náhodou znela táto veta ako hádanka, riešením je  názov vedného odboru „matematika“. Teda tí najlepší matematikári z „Exnárky“, zasadli ako tradícia velí a i tento rok pred testy obľúbenej celosvetovej súťaže Matematický klokan. To ako uspeli sa dozvieme 9. apríla. Dovtedy si môžeme tipnúť na najlepšieho riešiteľa.

Mgr. Dora Majtánová